Ikastaroak

Eraikuntzakoak ez diren Gipuzkoako Arlo Teknikoko erdi aurrez aurreko prestakuntza Ikastaroak

Laneko Arriskuen Prebentzioan Oinarrizko maila (50 ordu erdipresentziala) – Gipuzkoa

Ordutegia: 9:00-14:00

Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
Youtube