Psikosoziologia aplikatuaBereziki lanpostuaren karga mentalak sortutako arriskuak kontrolatzera bideratutako prebentzioko ekintzei dagokienez, honako jarduera hauek egin daitezke, lekuan lekuko arriskuen arabera:

Arrisku psikosozialaren ebaluazioa

ICMA Metodoa

Gatazken diagnostikoa

Kanpo bitartekaritza

Lan-taldeen gainikusketa eta coaching – Gatazken konponketan

Gatazkaprotokoloa

Banakako psikoterapiak

Laneko absentismoa kudeatu eta murrizteko programa

Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
Youtube