Kutsatzaileen neurketen kanpaina esku onenetan


09 Jan 2020
Higiene arriskua laneko ingurunean kutsatzaile kimiko, fisiko eta biologikoak egotearekin lotuta dago, bai zuzeneko kontaktuaren bai langileen ingurumen-esposizioaren bidez, ageriko pertsonen osasunari kalte larriak eragitez dizkiote.

Esposizio maila zehatza egiaztatzeko garrantzitsua da beharreko neurri higienikoak ebaluatzea eta beharrezkoa izatekotan ezartzea. Kontrol hauek langileen babes kolektiboarentzat zein bakarkakoarentzat beharrezkoak diren prebentzio neurriak hartzea ahalbidetzen dituzte.

IMQ Prevenciónetik zure eskura jartzen dugu Higiene Industrialaren aholkularitza zerbitzua, lan-ingurune osasuntsuagoak sortzen laguntzeko. Gure teknikari espezializatuek, prebentzio neurri egokiak ezarri ahal izateko, kutsatzaile kimiko, fisiko eta biologikoen neurketak egiteko beharrezkoak diren bitartekoak eta tresnak dituzte.

Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
Youtube