Metalaren II. hitzarmenaren berrikuntzak


27 Apr 2018


Formakuntza egutegia

Industria, teknologia eta metalgintza-sektorearen zerbitzuen II. Hitzarmen Kolektiboa argitaratu zen joan den 2017ko ekainaren 19an. Horren ondorioz, aldaketa nabarmenak aurreikusten dira hitzarmen horretan parte hartzen duten enpresen LAP prestakuntza kudeatzeko moduari dagokionez.

Laburbilduz, hitzarmen horrek arautzen du, besteak beste, langileek Laneko Arriskuen Prebentzioari dagokionez jaso beharreko prestakuntza, bai sektorearen jarduera propioetan eta bai eraikuntzan garatzen diren lanetan.

EPEAK

BALDINTZA OROKORRAK

I. ERANSKINA: NORTZUEI APLIKATZEN ZAIE HITZARMENA?

II. ERANSKINA: PRESTAKUNTZA

III. ERANSKINA: BALIOZKOTZEARESUMEN

LABURPENA: II METALGINTZAREN HITZARMENA


BOE

BOE: II METALGINTZAREN HITZARMENA


CERTIFICADO FMF

IMQ Prevención “Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMFCE)”-ren eskutik hitzarmen honetan jasotako prestakuntza-ekintzak emateko homologaturik dago.

Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
Youtube