Metalaren IV. hitzarmenaren berrikuntzak


16 Feb 2022


Formakuntzak kontsultatu


2022ko urtarrilaren 12an, Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu zen Lan Zuzendaritza Nagusiaren 2021eko abenduaren 29ko Ebazpena, metalaren sektoreko industriaren, teknologia berrien eta zerbitzuen Estatuko IV. Hitzarmen kolektiboa.

Laburbilduz, hitzarmen honek, besteak beste, langileek Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloan jaso behar duten prestakuntza arautzen du, bai sektoreko jardueretan, bai eraikuntzan egiten diren lanetan.

EPEAK

ZER EGIN BEHAR DA LANGILEEK LANBIDE BAT BAINO GEHIAGO BETETZEN DITUZTENEAN EDO BESTE PRESTAKUNTZA BATZUK JASO DITUZTENEAN?

II. ERANSKINA: FORMAKUNTZA. LAP-ari dagokionez, metalaren sektoreko langileentzat, eraikuntza-eremutik kanpoko lanpostuetan.

IV. ERANSKINA: ERAIKUNTZA-OBRETAKO PRESTAKUNTZA. Laneko arriskuen prebentzioaren arloan, eraikuntza-obretan lan egiten duten metal-sektoreko langileentzat.

VIII. ERASKINA: PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAK ETA LHKO TITULUAK BALIOZKOTZEARESUMEN

RESUMEN: IV CONVENIO DEL METAL


BOE

BOE: IV CONVENIO DEL METAL


CERTIFICADO FMF

IMQ Prevención Prestakuntza, Kualifikazio eta Enplegurako Metalaren Fundazioak (FMFCE) homologatzen du, hitzarmen honetan jasotako prestakuntza-ekintzak emateko.

Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
Youtube