Berdintasunaren arloko berrikuntzak


02 Dec 20202020ko urriaren 14an, 901/2020 eta 902/2020 Errege Dekretuak argitaratu ziren BOEn. Biek, enpresa guztiei eragingo dieten berrikuntza garrantzitsuak gehitu dituzte berdintasunaren arloan.


Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre (BOE) >>


Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre (BOE) >>


Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
Youtube