Eraikuntzako obrak


18 Mar 2021
Eraikuntza-obretako prebentzioko lege-eskakizunek sustatzaileari, kontratistei, azpikontratistei eta autonomoei zuzenean eragiten diete, eta zenbait prebentzio-betebehar edo jarduera ezartzen dituzte arriskuaren identifikazioarekin eta ebaluazioarekin, prebentzio-jardueraren plangintzarekin eta formakuntzarekin lotuta.

Arlo honetan, IMQ Prevención-etik zerbitzu hauek eskaintzen dizkizugu:

  • Proiektua behar duten Obretarako Segurtasun eta Osasun Plana egitea.
  • Proiekturik gabeko obretarako, Obren Prebentzio Kudeaketako Dokumentua (OPKD) edo Laneko Arriskuen Ebaluazio Espezifikoa (KLEE) egitea.
  • Segurtasun eta osasuneko dokumentuen kudeaketa, edozein obra motatarako.
  • Obra-bisitak.
  • Segurtasuna eta osasuna koordinatzea.

  • AURREKONTUA ESKATU >>


    Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
    Youtube