Zure langileak prestatu urriaren 1a baino lehenago – Metalaren hitzarmeneko formakuntza ikastaroak


09 Sep 2021


2019ko abenduaren 19ko Industriaren, teknologiaren eta metalaren sektoreko zerbitzuen Estatuko III. Hitzarmen Kolektiboarekin, zenbait aldaketa sartu ziren, besteak beste Hitzarmena betetzeko epeari eta II. Hitzarmenean ezarritako birziklatze-prestakuntzari eragiten dietenak.

Horren ondorioz:

  • Bateratu dira C5) “Txirbil-harroketako mekanizazioa” eta C6) “Urradura bidezko mekanizazioa” lanbideak.
  • Betetzeko epea 4 urtera luzatu da. Muga-eguna: 2021eko urriaren 1a.
  • Nahitaezkoa da urtean plantillaren 1/4 gutxienez prestatzea (aurreko hitzarmenak 1/6 prestatzea eskatzen zuen seihileko bakoitzean).
  • Indarreko hitzarmen propioa (2017-06-19 baino lehen sinatua) duten enpresek eta CEMetik kanpo geratu direnek esklusio hori mantenduko dute aldi baterako indarraldia amaitu arte.
  • Enpresek 50 orduko oinarrizko prestakuntza emango diete prebentzioko ordezkariei.
  • Azkenik, birziklatzeko prestakuntza 4 urtez behin egin behar da (aurreko hitzarmenak 3 urtez behin ezartzen zuen).


Horregatik, beharrezkoa da datozkigun daten garrantzia adieraztea; izan ere, aurtengo urriaren 1erako langile guztiek prestatuta egon beharko dute industria, teknologia eta metalaren sektoreko zerbitzuen Estatuko hitzarmen kolektiboaren II. eranskinaren arabera, eta, beraz, prestakuntza hori birziklatzeko epea ere hasi egingo da.


METALAREN HITZARMENEKO IKASTAROAK IKUSI >

Fundación tripartita Fundación tripartita Fundación Laboral Construcción AENOR Fundación Fuego emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea No a la violencia contra las mujeres
Youtube